“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 20
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Đồng ngợi khen Đấng quân lâm muôn đời
Từ thượng thiên tỏ quyền oai
Chúa phó Con Một, nguyên Đấng vô tội
Chịu hình thay thế nhân loại.


Điệp Khúc:
Đồng ngợi danh Jêsus
Tôn kính danh Jêsus
Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus
Đồng ngợi danh Jêsus
Tôn kính danh Jêsus
Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.


2. Ngợi tụng danh Chúa quang minh muôn đời
Toàn quyền trên cả kiền khôn
Cánh hữu Thiên Phụ, Jêsus đang ngồi
Được toàn thiên sứ suy tôn.


3. Christ là Thân hữu hy sinh thục hồi
Loài người hư mất hồn linh
Chúa đã lo liệu phương cứu cho rồi
Ngài vì ta phải lâm hình.


4. Biệt hiệu Mưu sĩ danh cao lạ lùng
Thần bình an, Chúa quyền oai
Đắc thắng quân thù, muôn nước phục tùng
Trị vì ngôi báu lâu dài.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6