“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

BÀI CA ĂN NĂN

BÀI CA ĂN NĂN
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Sự Ăn Năn, Tha Tội
Nhịp: 4/4
Bài số: 113
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Của lễ đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng đau thương,
của lễ đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng ăn năn.
Đức Chúa Trời ôi! Lòng con đau thương thống hối,
Đức Chúa Trời ôi! Lòng con ăn năn thống thiết.
Về những lỗi lầm và về những tội ô,
lòng con tin rằng Ngài không khinh dể bao giờ.
Đức Chúa Trời ôi! Lòng con đây dâng lên Chúa,
Đức Chúa Trời ôi! Đời con đây nay thuộc Chúa.
Nguyện Thần của Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con
đẹp lòng Chúa Trời là của lễ đời con
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18