“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TRUYỀN RAO DANH THÁNH

TRUYỀN RAO DANH THÁNH
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 4/4
Bài số: 127
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Cùng truyền rao danh Cha chí thánh,
ngợi khen danh Jêsus Chúa muôn loài đáng tôn.
Ngài ngự trên ngôi cao sang đầy hiển vinh,
đắc thắng uy quyền thế gian, linh năng tuôn tràn khắp trên mọi nơi.

Điệp khúc:
Hòa vang tiếng hát ngợi khen Chúa chí cao.
Cùng tôn cao danh Jêsus Đấng thánh thay.
Ngợi ca Cứu Chúa đầy quyền năng với hiển vinh.
Lòng con kính mến Ngài,
thành tâm cúi dâng tâm hồn.

2. Lòng con đây nguyện dâng Chúa thánh.
Trọn tâm linh ngày đêm khát khao năng lực Chúa ban.
Ra đi với sức sống dâng tràn tuổi xuân,
con mang theo niềm ước mơ danh Cha mau truyền đến bao người thân.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Hôn nhân có cản trở mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời không?
"Đoạn, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét. " Ma-thi-ơ 8:14
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người vợ?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Yêu nhau nghĩa là gì?
"Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. " Giăng 13:34