“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TRUYỀN RAO DANH THÁNH

TRUYỀN RAO DANH THÁNH
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 4/4
Bài số: 127
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Cùng truyền rao danh Cha chí thánh,
ngợi khen danh Jêsus Chúa muôn loài đáng tôn.
Ngài ngự trên ngôi cao sang đầy hiển vinh,
đắc thắng uy quyền thế gian, linh năng tuôn tràn khắp trên mọi nơi.

Điệp khúc:
Hòa vang tiếng hát ngợi khen Chúa chí cao.
Cùng tôn cao danh Jêsus Đấng thánh thay.
Ngợi ca Cứu Chúa đầy quyền năng với hiển vinh.
Lòng con kính mến Ngài,
thành tâm cúi dâng tâm hồn.

2. Lòng con đây nguyện dâng Chúa thánh.
Trọn tâm linh ngày đêm khát khao năng lực Chúa ban.
Ra đi với sức sống dâng tràn tuổi xuân,
con mang theo niềm ước mơ danh Cha mau truyền đến bao người thân.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về tình dục trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Kinh thánh nói gì về ly dị và tái hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10