“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA

BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 4/4
Bài số: 129
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Đời tôi luôn bước với Cha trên trời, vì Cha tuôn huyết cứu muôn muôn người.
Hằng rao ra ơn Chúa, dắt đưa bao người đến Cha.
Ngài ban ơn, tha thứ ném xa bao tội ô nhơ.
Nào ai tin Chúa sẽ không lo buồn, vì Cha luôn giúp đỡ ban ơn lành,
mọi đau thương tan biến Chúa ban cho nguồn sống vui.
Nguyện xin Cha đưa dắt, sống trong ơn Ngài thỏa vui.

Luôn bước đi trong đường Ngài, tôi ném xa bao tượng hình, 
luôn vác trên vai thập tự vui bước đi trong đường Ngài.
Xin Chúa ban ơn ngập tràn, tôi quyết đi theo đường Ngài
luôn biết rao ơn Ngài khắp, phước ân Jêsus tràn tuôn.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. " Ma-thi-ơ 22:37
Tại sao việc tìm kiếm tình yêu đích thực lại khó đến vậy?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22