“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CA KHEN ƠN GIÊ-XU

CA KHEN ƠN GIÊ-XU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 4/4
Bài số: 132
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Từng ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn.
Tiền tài bao công danh con có trong cuộc đời chỉ hư không.
Đã bao lần Jêsus gọi con, lòng chai đá chẳng đáp tiếng Ngài,
vì tình yêu Jêsus vẫn chờ mong.

Giờ này đây lòng con đã biết Chúa Jêsus rồi. 
Ngự vào tâm linh Cha thay đổi quản cai đời con hằng ngày.
Với năng quyền và lòng yêu thương, Jêsus dẫn dắt bước con đi.
Và dùng con tuyên rao Chúa t́ình yêu.

Ngợi tụng Chúa Đấng đã luôn vì nhân thế. Vinh quang Ha-lê-lu-gia!
Ca khen ơn Jêsus tình yêu Chúa chẳng phai.
Cùng hòa dâng lên Vua Jêsus vinh hiển.
Rao cho muôn muôn người trên đất, ca khen ơn Jêsus ở khắp mọi nơi.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên đáp lại tình yêu đơn phương như thế nào?
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6