“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA

TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Bài số: 138
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa mỗi lối đi trên đời.
Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, với tiếng ca rộn vang.
Dầu bầu trời mây ám với bóng tối suốt lối đi trần gian.
Tôi quyết tiến bước với Chúa, biết Chúa không thay dời.
Jêsus là bạn thân, sống mãi mãi với tôi.
Tôi không còn lo âu khi tôi bước theo Ngài.

2. Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa mỗi lối đi khổ nạn. 
Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, cứ vững tin Ngài luôn.
Dầu đường đời gai vướng mắt chắn lối, dẫu bước đi buồn đau.
Tôi quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời.
Tôi không còn sợ chi, Chúa dẫn lối bước đi.
Qua bao đường gian nguy tâm tôi vẫn an bình.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Có sai khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người họ hàng thân thiết?
"Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. " Lê-vi Ký 18:24
Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22