“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

BÀI HÁT SAI ĐI

BÀI HÁT SAI ĐI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 4/4
Bài số: 139
Hợp âm: (Am)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Nguyện Ngài xuống phước, dẫn dắt chúng con thái an trọn đời,
Ngài luôn bên chăn dắt cuộc sống.
Tình yêu Chúa vẫn giữ con ở trong an lành, quyền năng Cha sẽ dư dật đời sống con.
Nguyện Ngài xuống phước, dẫn lối chúng con đến nơi tuyệt vời,
kìa vinh quang Cha chiếu muôn lối.
Từ nay sẽ đắc thắng luôn với Jêsus từng bước, cùng nhau đi khắp nơi rao truyền Phúc âm.

Nào ta hãy cùng theo Jêsus, cùng noi bước Chúa, sống như Vua Jêsus.
Kìa Cha vẫn hằng sai ta đi, đừng lo toan chi, Cha luôn luôn đưa bước!
Nơi nắng cháy Chúa khiến tươi mới, suối thiêng Cha tuôn đầy,
Ngài là ánh sáng cho ta ngày đêm, dẫn dắt đến nơi vinh quang của Ngài.
Hãy mừng vui, đừng lo toan... Vì Chúa Jêsus đắc thắng vẫn đi cùng,
hằng ngày bên ta, đến khắp chốn. Sức mới Chúa ban cho ta đến muôn đời.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Có sai khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người họ hàng thân thiết?
"Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. " Lê-vi Ký 18:24
Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22