“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

DÂNG CHÚA ĐỜI CON

DÂNG CHÚA ĐỜI CON
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 145
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta.

Và không lâu rồi Vua Jêsus Chúa oai quyền sẽ lai lâm.
Nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hồn, thân, trí, lực đây.
Muôn điều đẹp quý thảy thuộc Ngài thôi.

Ngày hôm nay đây rồi qua mất, cơ hội xa.
Thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan.
Tận trung tận hiến cho Chúa. Cùng yêu mến người luôn.
Thiên đàng mừng đón mão triều Ngài ban.

Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân, tài, trí của con,
mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ.
Trong ơn yêu thương Ngài, hiến dâng Ngài tất sanh con.
Khẩn xin linh lực tràn tuôn Ha-lê-lu-gia
!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tái Sinh có được trinh tiết không?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3