“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

DÂNG CHÚA ĐỜI CON

DÂNG CHÚA ĐỜI CON
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 145
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta.

Và không lâu rồi Vua Jêsus Chúa oai quyền sẽ lai lâm.
Nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hồn, thân, trí, lực đây.
Muôn điều đẹp quý thảy thuộc Ngài thôi.

Ngày hôm nay đây rồi qua mất, cơ hội xa.
Thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan.
Tận trung tận hiến cho Chúa. Cùng yêu mến người luôn.
Thiên đàng mừng đón mão triều Ngài ban.

Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân, tài, trí của con,
mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ.
Trong ơn yêu thương Ngài, hiến dâng Ngài tất sanh con.
Khẩn xin linh lực tràn tuôn Ha-lê-lu-gia
!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép chế độ đa thê / cố chấp trong Kinh thánh?
"Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng. " I Các Vua 11:3
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3