“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

DÂNG CHÚA ĐỜI CON

DÂNG CHÚA ĐỜI CON
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 145
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta.

Và không lâu rồi Vua Jêsus Chúa oai quyền sẽ lai lâm.
Nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hồn, thân, trí, lực đây.
Muôn điều đẹp quý thảy thuộc Ngài thôi.

Ngày hôm nay đây rồi qua mất, cơ hội xa.
Thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan.
Tận trung tận hiến cho Chúa. Cùng yêu mến người luôn.
Thiên đàng mừng đón mão triều Ngài ban.

Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân, tài, trí của con,
mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ.
Trong ơn yêu thương Ngài, hiến dâng Ngài tất sanh con.
Khẩn xin linh lực tràn tuôn Ha-lê-lu-gia
!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Quan hệ tình dục trước khi sinh - tại sao các tín đồ Tin Lành lại phản đối mạnh mẽ như vậy?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Là một người chồng tin kính nghĩa là gì?
"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. " Ga-la-ti 2:20
Kinh Thánh nói gì về việc tái hôn nếu một cuộc ly hôn xảy ra trước khi được cứu?
"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. " II Cô-rinh-tô 5:17