Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về quan hệ tình dục bằng miệng?

Quan hệ tình dục bằng miệng, còn được gọi là “cunnilingus” khi thực hiện với phụ nữ và “giao cấu” khi thực hiện với nam, không được đề cập trong Kinh thánh. Có hai câu hỏi chính được đặt ra liên quan đến quan hệ tình dục bằng miệng: (1) “Quan hệ tình dục bằng miệng có phải là tội lỗi nếu được thực hiện trước hôn nhân không?” và (2) "quan hệ tình dục bằng miệng có phải là tội nếu được thực hiện trong hôn nhân không?" Mặc dù Kinh thánh không giải quyết cụ thể câu hỏi nào, nhưng chắc chắn có những nguyên tắc Kinh thánh được áp dụng.
Quan hệ tình dục bằng miệng có phải là một tội lỗi nếu được thực hiện trước hoặc ngoài hôn nhân?
Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Hê-bơ-rơ 13: 4
Câu hỏi này ngày càng trở nên phổ biến khi những người trẻ tuổi được cho rằng “quan hệ tình dục bằng miệng không thực sự là quan hệ tình dục” và quan hệ tình dục bằng miệng được quảng cáo là một biện pháp thay thế an toàn hơn (không có nguy cơ mang thai, ít nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục *) hơn quan hệ tình dục. Kinh thánh nói gì? Ê-phê-sô 5: 3 tuyên bố, "Nhưng trong các ngươi không được có một chút gợi ý nào về sự đồi bại tình dục, hoặc bất kỳ loại ô uế nào ... bởi vì những điều này không phù hợp với dân thánh của Đức Chúa Trời." Định nghĩa “vô luân” trong Kinh thánh là “bất kỳ hình thức quan hệ tình dục nào ngoài hôn nhân” (1 Cô-rinh-tô 7: 2). Theo Kinh Thánh, tình dục được dành cho hôn nhân (Hê-bơ-rơ 13: 4). Giai đoạn = Stage. Vì vậy, quan hệ tình dục bằng miệng là một tội lỗi nếu được thực hiện trước hoặc ngoài hôn nhân.
Quan hệ tình dục bằng miệng có phải là một tội lỗi nếu được thực hiện trong một cuộc hôn nhân?
Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng.
I Cô-rinh-tô 7: 5
Nhiều, có lẽ hầu hết, các cặp vợ chồng theo đạo Cơ-đốc đã có câu hỏi này. Điều gây khó khăn là thực tế là Kinh thánh không nói gì được cho phép hoặc không được phép quan hệ tình dục giữa vợ và chồng, ngoài tất nhiên, bất kỳ hoạt động tình dục nào liên quan đến người khác (hoán đổi, ba người, v.v.) hoặc liên quan đến sự thèm muốn sau đó. người khác (nội dung khiêu dâm). Ngoài hai hạn chế này, nguyên tắc “sự đồng ý của hai bên” dường như sẽ được áp dụng (1 Cô-rinh-tô 7: 5). Trong khi văn bản này đề cập cụ thể đến việc kiêng quan hệ tình dục / tần suất quan hệ tình dục, “sự đồng ý của hai bên” là một khái niệm tốt để áp dụng phổ biến đối với quan hệ tình dục trong hôn nhân. Dù làm việc gì cũng nên hoàn toàn thỏa thuận giữa vợ và chồng. Vợ / chồng không nên bị ép buộc hoặc ép buộc làm điều gì đó mà anh ấy / cô ấy không hoàn toàn thoải mái.Nếu quan hệ tình dục bằng miệng được thực hiện trong phạm vi giới hạn của hôn nhân và trên tinh thần hai bên đồng ý, thì không có trường hợp Kinh thánh nào tuyên bố đó là tội lỗi.
Tóm lại, quan hệ tình dục bằng miệng trước hôn nhân hoàn toàn là một tội lỗi. Nó là trái đạo đức. Không có nghĩa là một sự thay thế được chấp nhận trong Kinh thánh cho việc quan hệ tình dục đối với các cặp vợ chồng chưa kết hôn. Trong giới hạn của hôn nhân, quan hệ tình dục bằng miệng là không có tội miễn là có sự đồng ý của cả hai.
* Mặc dù quan hệ tình dục bằng miệng an toàn hơn quan hệ tình dục liên quan đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng nó chắc chắn không an toàn. Chlamydia, bệnh lậu, mụn rộp, HIV / AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác có thể lây truyền qua quan hệ tình dục bằng miệng.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 13: 4 - Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
I Cô-rinh-tô 7: 5 - Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.