“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ý NGHĨA CUỐC SỐNG

Ý NGHĨA CUỐC SỐNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 198
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Lòng tôi vui khi tôi biết dâng cho Ngài
Trọn hồn tôi, thân tôi với cả sức lực
Vì Giê-xu luôn luôn ban cho sức sống mới
Trong tâm linh tôi, khi Ngài nhìn thấy tôi
Đang quỳ dưới nơi chân Ngài

2. Ngài không vui khi tôi trở nên kiêu ngạo
Bằng lòng theo vinh hoa của cuộc đời này
Lòng tôi đang chơi vơi trong cơn yếu đuối quá
Không phương lao ra, nhưng Giê-xu nắm tôi
Khi Ngài tỏ ơn nhân từ

3. Ngày hôm nay tôi đang sống trong xã hội
Là con Vua Giê-xu Chúa trên muôn loài
Là ánh sáng của cả thế giới chiếu sáng mãi
Ra cho muôn dân, nên bây giờ phải sống
Thế nào giống như Giê-xu


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6