“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ý NGHĨA CUỐC SỐNG

Ý NGHĨA CUỐC SỐNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 198
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Lòng tôi vui khi tôi biết dâng cho Ngài
Trọn hồn tôi, thân tôi với cả sức lực
Vì Giê-xu luôn luôn ban cho sức sống mới
Trong tâm linh tôi, khi Ngài nhìn thấy tôi
Đang quỳ dưới nơi chân Ngài

2. Ngài không vui khi tôi trở nên kiêu ngạo
Bằng lòng theo vinh hoa của cuộc đời này
Lòng tôi đang chơi vơi trong cơn yếu đuối quá
Không phương lao ra, nhưng Giê-xu nắm tôi
Khi Ngài tỏ ơn nhân từ

3. Ngày hôm nay tôi đang sống trong xã hội
Là con Vua Giê-xu Chúa trên muôn loài
Là ánh sáng của cả thế giới chiếu sáng mãi
Ra cho muôn dân, nên bây giờ phải sống
Thế nào giống như Giê-xu


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người chồng?
"đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập Đa-vít làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. " Công-vụ 13:22