“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

NGÀI LÀ VẦNG ĐÀ

NGÀI LÀ VẦNG ĐÀ
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 202
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Cuộc đời bể dâu cuồng phong sóng xô dập dồi
Tôi nương bên Chúa an bình trong cơn bão tố
Dù đời đắng cay khổ đau mắt tuôn lệ nhòa
Tôi nương Giê-xu chính Vầng đá tôi dựa nương

Điệp Khúc:
Ngài là Vầng đá cho tôi nương dựa
Ngài là Vầng đá vững tâm hồn tôi
Ngoài Ngài có ai nương nhờ giữa cơn cuồng phong
Duy chính Giê-xu là Vầng đá tôi dựa nương

2. Nhìn chim én kia dù bao gió mưa dập dồi
Nhưng chim vẫn hót an bình trong hóc đá lớn
Đời tôi giống chim nhỏ kia sống giữa cuộc đời
Nhưng chính Giê-xu là Vầng đá tôi dựa nương

3. "Lại đây ớ con!"
Lời khuyên phán ôi dịu dàng
"Nương trong bóng cánh năng quyền ta luôn vững chãi
Lại mau ớ con, những ai đắm trong khổ đau
Ta đây Giê-xu là Vầng đá con dựa nương"


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên đáp lại tình yêu đơn phương như thế nào?
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6