“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CA KHÚC TÂM LINH

CA KHÚC TÂM LINH
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 217
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Điệp Khúc:
Tình yêu Giê-xu bền vững muôn đời
Là đồn lũy cho người gặp giông tố gió mưa
Là nơi trú ẩn giữa cơn ba đào
Giữa sa mạc khô hạn Ngài dắt chăn


1. Ngày qua tháng tàn con phải sống trong đời
Lòng con vui biết rằng tình yêu Chúa
Xóa bôi tội lỗi chất chứa trong tâm tư con
Chúa giúp con yêu Ngài mà thôi
Mừng vui khi có Chúa đi cùng
Giờ đây con xin phó dâng Ngài
Giờ con như hương thơm cho danh Giê-xu
Đem hy vọng cho người lầm than

2. Bình an thỏa lòng vì có Chúa đi cùng
Lòng con tin nơi Ngài, Ngài soi sáng lối đi
Vì Chúa, chính Chúa Giê-xu yêu con
Sống bên Ngài, trong Ngài từ nay
Mừng vui khi có Chúa đi cùng
Giờ đây con xin phó dâng Ngài
Giờ con như hương thơm cho danh Giê-xu
Đem hy vọng cho người lầm than


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6