“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 238
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Chúa mến yêu ơi nghe lời con dâng lên Cha
Bóng che yêu thương cho đời con
Hướng tâm trông mong con dựa nương nơi Cha yêu
Đấng chở che con bao ngày qua
Được tha thứ sống vui vì ơn cứu chuộc
Lòng con mãi vững tin đến Ngài
Hồi nguy khốn đớn đau Ngài cứu giúp con
Con luôn được an bình nơi Chúa mãi
Chúa mến yêu ơi nghe lời con dâng lên Cha

2. Chúa nơi nương dựa thật an ninh vui thỏa
Chúa bổ sức thiêng cho đời con
Chúa ban cho hy vọng làm hồn linh rung cảm
Chúa ôi con kêu xin Ngài thôi
Nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài
Từ khi nếm biết ơn phước trời
Nguồn cứu giúp của con là Chúa chí nhân
Tâm linh này xin nhờ ơn Cứu Chúa
Chúa nơi nương dựa thật an ninh vui thỏa
Chúa bổ sức thiêng cho đời con 


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Có sai khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người họ hàng thân thiết?
"Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. " Lê-vi Ký 18:24
Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22