“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

NGÀI LÀ AI?

NGÀI LÀ AI?
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 268
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian
Đã suy tôn làm Vua của đời mình?
Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương
Nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn
Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi
Nếu đến bên chân Ngài
Mọi lòng đói có bánh sống nước suối cho hồn tàn héo
Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm

2. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân
Đã đổi thay còn đâu chuỗi ngày buồn
Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã an vui tràn dâng
Hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương
Mọi giông tố hay chông gai sẽ tiêu tan
Nếu lắng nghe lời Ngài
Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống
Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14