“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TIẾNG ÊM DỊU

TIẾNG ÊM DỊU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 277
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Chúa biết tôi đang lạc đường, cách xa Cha từ lâu
Chúa lấy yêu thương dìu dắt đến thiên môn lòa soi
Tiếng Chúa êm thay dịu thay, khiến tôi vâng phục ngay
Kỳ diệu thay khi tiếng Chúa phán với tâm linh này

Điệp Khúc:
Êm thay, dịu thay thỏa vui tâm hồn tôi
Tiếng êm dịu bấy, tiếng yêu thương gọi tôi
Nét bút với âm thanh cùng tiếng nói khó diễn phô tuờng minh
Tôi mừng vui khi nghe tiếng Chúa phán với tâm linh này

2. Tiếng Chúa luôn êm dịu khuyên hãy lắng tâm hồn nghe
"Vui bên ta luôn dìu dắt có ta luôn gần con"
Sóng ác, mưa ma tràn khắp, Giê-xu luôn cầm tay
Ồ vui thay khi tiếng Chúa phán với tâm linh này 


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao sự trong sạch về tình dục lại quan trọng như vậy?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về các mối quan hệ độc hại?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3
Kinh thánh nói gì về tảo hôn?
"đến ngày mồng một tháng hai, truyền nhóm cả hội chúng, cứ kể tên từng người từ hai mươi tuổi sắp lên mà nhập sổ theo họ hàng và tông tộc của họ. " Dân-số Ký 1:18