“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG

CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 304
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Có một con đường dầu người khờ dại bước đi
Cũng chẳng lạc lầm dù đầy giông tố vây quanh
Ấy chính con đường mà Ngài đã phó thân mình
Để cứu nhân loại khỏi sự hư mất đời đời

Có một con đường tràn ngập hạnh phúc yêu thương
Những kẻ được chuộc cùng nhau đi đén Si-ôn
Chúa dẫn đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương
Những kẻ trông đợi, Ngài ban ơn phước tuôn tràn
Bao năm lạc đường giờ đây quay gót ăn năn
Bao nhiêu tội tình Ngài đã tha thứ tôi rồi
Vì tình yêu Ngài đã chết thay tôi
Để giờ đây tôi cùng Ngài song đôi
Hãy về bên Ngài để nhận nguồn phước thiêng liêng
Chúa vẫn mong chờ, chờ ai quay gót ăn năn
Hãy đến bên Ngài để được tha thứ muôn tội
Chúa dẫn đưa bạn vào đường sự sống muôn đời


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Có sai khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người họ hàng thân thiết?
"Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. " Lê-vi Ký 18:24
Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22