“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 327
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Chúa giáng sinh đêm này
Ta hãy cùng nhau ca hát mừng vui
Chúc Vua bình an
Đấng cứu ân nơi trời cao giáng trần
Đem theo xuống trần gian biết bao lạc hoan
Nào ca hát cùng tôn vinh Chúa ngày nay
Sanh xuống thế gian tối tăm
Khắp nhân gian đêm này vang tiếng mừng
Chúa đến với thế nhân phước ơn Thiên đàng

2. Các kẻ chăn kinh hoàng
Khi ánh hào quang Thiên sứ lòa soi báo tin bình an
Chính đêm nay Con Trời sanh xuống trần gian
Nơi chốn hèn khinh giữa muôn lầm than
Thành Đa-vít là nơi Chân Chúa ngày nay
Sanh xuống thế gian tối tăm
Kíp đến mau tôn thờ Con Thánh
Vì Chúa đã đến thế gian phước ơn Thiên đàng

3. Ánh sáng bên phương trời đông
Dẫn đường ba vua đến thờ tôn Thánh nhi vừa sanh
Bỏ thiên cung huy hoàng trên cõi trời cao
Nay xuống trần gian chính Vua diệu vinh
Nào ta hát mừng Chiên Con Thánh ngày nay
Sanh xuống thế gian tối tăm
Hát ca lên vang lừng ta chúc mừng
Chúa giáng xuống thế gian cứu ân Thiên đàng


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

“Những gì Thiên Chúa đã kết hợp với nhau, không để một ai phân tách” có nghĩa là gì?
"Đức Chúa Jêsus từ đó mà đi, qua bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài, Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường. " Mác 10:1
Phản ứng của một Cơ đốc nhân đối với tình trạng thiếu tình dục trong hôn nhân (hôn nhân không tình dục) nên là gì?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2
Tái hôn sau ly hôn có phải lúc nào cũng ngoại tình?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16