“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

SỐNG YÊU THƯƠNG

SỐNG YÊU THƯƠNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 373
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Yêu là hiến dâng cuộc đời và sống cho người yêu
Yêu là sống trong nhân từ, là thứ tha người thương
Yêu là ủi an chân tình, là mãi tin cậy nhau
Yêu là sống trong hy vọng, là khúc ca muôn đời
Chúa yêu người Ngài xa ngôi hiển vinh
Chúa yêu người Ngài sanh nơi máng chiên
Chúa yêu người Ngài cam bao đau đớn
Chúa yêu nhân gian, yêu chẳng hề phai

2. Như nguồn suối đang dâng tràn làm nảy sinh mầm non
Trong Ngài chúng ta yêu người, làm tái sinh tình yêu
Như Ngài đã yêu con người và chết cho người thương
Trong Ngài chúng ta yêu người, là biết quên thân mình
Biết quên mình, đời bao nhiêu phước thiêng
Thứ tha người, người luôn luôn thứ tha
Ủi an người, người luôn luôn an ủi
Hãy yêu như Giê-xu Chúa tình yêu

3. Yêu làm má em tươi hồng, làm mắt anh ngời sao
Yêu làm thắm đôi môi hồng, làm ước mơ trào dâng
Yêu làm đắm say tim người, làm ngất ngây lòng ai
Yêu là ý thơ cung đàn, là khúc ca êm đềm
Trước ngôi Ngài, quỳ bên nhau khẩn xin
Giúp con ngày càng yêu nhau thiết tha
Sống quên mình và luôn luôn tha thứ
Giống như Giê-xu yêu chẳng hề phai 


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên đáp lại tình yêu đơn phương như thế nào?
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6