“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 239
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


Điệp khúc
: 1. Tôn Vua Jêsus ngự quản nhất sanh, hiển vinh về Chúa nhân lành;
Gô-gô-tha nguyền Ngài dẫn đến ngay, hầu đừng quên mão gai rày.

Lòng nầy e quên Ghết-sê-ma-nê; Lòng nầy e quên Chúa đau trăm bề;
Để nhớ ái đức Jêsus chan hòa, nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

2. Hãy chỉ tôi phần mộ xác Chúa chôn, chỗ bao người nước mắt tuôn,
có cả thiên thần mặc áo trắng tinh, hộ vệ Ngài ngủ an bình.

3. Nối gót Ma-ri một buổi sớm mai, thuốc thơm, dầu quý dâng Ngài.
Chúa chỉ tôi mộ Ngài đã bước ra, nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

4. Hỡi Chúa, tôi nguyền vì cớ Chúa nay, vác thập tự giá tôi rày;
Chén khổ tôi nguyền cùng uống Chúa ôi, Ngài vì tôi uống xưa rồi.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Kỷ luật gia đình Tình Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Kinh Thánh nói gì về sự khác biệt tuổi tác trong các mối quan hệ?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Tái hôn sau ly hôn có phải lúc nào cũng ngoại tình?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Làm thế nào tôi có thể hàn gắn vết thương của một mối quan hệ tan vỡ?
"Chữa lành người có lòng đau thương, Và bó vít của họ. " Thi-thiên 147:3
Kinh Thánh nói gì về việc trở thành một người vợ theo Tin Lành?
"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. " Ga-la-ti 2:20