“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 4/4
Bài số: 241
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Nghe tiếng Jêsus tuyên, yêu mến tôi vẹn tuyền