Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?

Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin?
II Cô-rinh-tô 6:15
Đối với một Cơ đốc nhân, hẹn hò với một người ngoại đạo là không khôn ngoan, và kết hôn với một người không phải là một lựa chọn. II Cô-rinh-tô 6:14 (KJV) bảo chúng ta đừng “mang ách chung” với người không tin. Hình ảnh hai con bò xung khắc cùng chung một cái ách. Thay vì làm việc cùng nhau để kéo tải, họ sẽ làm việc chống lại nhau. Mặc dù phân đoạn này không đề cập cụ thể đến hôn nhân, nhưng nó chắc chắn có ý nghĩa đối với hôn nhân. Đoạn văn tiếp tục nói rằng không có sự hòa hợp giữa Chúa Kitô và Belial (Satan). Không thể có sự hòa hợp thiêng liêng trong hôn nhân giữa một Cơ đốc nhân và một người ngoại đạo. Phao-lô tiếp tục nhắc nhở các tín đồ rằng họ là nơi ở của Đức Thánh Linh, Đấng cư ngụ trong lòng họ khi được cứu rỗi (2 Cô-rinh-tô 6:15-17). Vì thế, họ phải tách biệt khỏi thế giới—trong thế giới,
Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.
I Cô-rinh-tô 15:33
Kinh Thánh cũng nói: “Chớ mắc lừa: \'Bạn xấu làm hư tính nết\'” (1 Cô-rinh-tô 15:33). Có bất kỳ mối quan hệ mật thiết nào với một người chưa tin có thể nhanh chóng trở thành một thứ gì đó cản trở bước đi của bạn với Đấng Christ. Chúng ta được kêu gọi truyền giáo cho những người hư mất, chứ không phải thân mật với họ. Không có gì sai khi xây dựng tình bạn tốt với những người không tin đạo, nhưng đó là điều nên làm. Nếu bạn đang hẹn hò với một người chưa tin đạo, điều gì sẽ thực sự là ưu tiên của bạn, sự lãng mạn hay chinh phục một linh hồn cho Đấng Christ? Nếu bạn kết hôn với một người không tin đạo, làm thế nào để hai bạn vun đắp sự gần gũi về thiêng liêng trong hôn nhân? Làm sao có thể xây dựng và duy trì một cuộc hôn nhân tốt nếu bạn không đồng ý về vấn đề quan trọng nhất trong vũ trụ—Chúa Giê-su Christ?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 6:15 - Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin?
I Cô-rinh-tô 15:33 - Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.