“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Thomas Olivers
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 3
Hợp âm: (Bb)

Lời Bài Hát


1. Ngợi Giê-hô-va Thánh Ðế,
Là Chân Chúa Áp-ra-ham,
Từ xưa cho đến vĩnh viễn độc tôn, bác ái siêu phàm,
Trời đất hết thảy chứng minh;
Từ hữu vĩnh hữu duy Ngài,
Quì đây tôi tung hô Ðấng Chí Thánh hiển vinh lâu dài.

2. Ngợi Giê-hô-va Thánh Ðế,
Nhờ linh cao minh Chúa ban,
Dìu tôi xa nhân thế đến thượng thiên,
Thỏa vui nhẹ nhàng, Kể phú quí thảy ảo không,
Chọn phần sở hửu duy Ngài,
Là khiên che thân, cây tháp phủ bóng,
Ðở che tôi hoài.

3. Nghìn muôn tinh binh đắc thắng.
Tạ ơn Ba Ngôi Thánh thay,
Ngợi Cha, Con, Linh, ca khúc trầm thăng,
Chúc tôn đêm ngày, Chúa Áp-ra-ham Chúa tôi,
Tôi cùng con Áp-ra-ham Tụng ca Ba Ngôi Chân Chúa vô đối,
Dũng uy siêu phàm.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.