“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền

Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 3/4
Bài số: 353
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Bao nhiêu hồn đồng bào còn chưa thoát ly ma quyền