“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Cùng Dâng Lời Ca

Cùng Dâng Lời Ca
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Charles Wesley
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 514
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Dù muôn lời ca dậy đất, Tán dương suy tôn Vua Trời. Thuật sao được đức yêu thương và thánh ân cao sâu rộng; Từ trên ngôi thánh Ngài đành lòng vào trần gian hy sinh cứu muôn tội nhân.

2. Ðường đi trần gian thật khó. Bước tôi vẫn không sai dời. Mặt luôn ngời sáng tâm an bình mắt ngước lên trông Ngài; Ngài chăn nuôi tôi tại miền đồng xanh gần nơi suối nước Chúa đưa đường tôi.

3. Cùng dâng lời ca ngợi Chúa chí tôn yêu thương, công bình. Là Vua và Chúa của nhân loại hát lên ca ngợi Ngài; Bầy chiên của Chúa cùng quì dâng lên hồn thân linh ca chúc Vua Trời cao.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về các mối quan hệ độc hại?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3
Kinh Thánh có thực sự dạy về mối quan hệ một vợ một chồng / một vợ một chồng không?
"Đến ngày Eân-ca-na dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phê-ni-na, vợ mình, và cho các con trai và con gái mình. " I Sa-mu-ên 1: 4