“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Dâng Lời Tán Dương

Dâng Lời Tán Dương
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Terry McAlmon
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 521
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm hằng luôn tôn quý. 1. Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca, với bao nhiêu tâm tình thiết tha.

Lòng con cúi dâng lên Cha lời tán dương, với tất cả chân tình mến thương.
Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm hằng luôn vĩnh an.

2. Lòng con đến bên ngôi Cha đầy hiển vinh, với yêu thương, hy vọng, đức tin.
Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm hằng luôn tôn quý.
Lòng con hát ca suy tôn lòng ái nhân; cám ơn danh cao vời đức ân.
Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm hằng luôn vĩnh an.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người chồng?
"đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập Đa-vít làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. " Công-vụ 13:22