“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ngợi Ca Đấng Thánh

Ngợi Ca Đấng Thánh
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Nguyễn Xuân Phong
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 541
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Ngài, Đấng Thánh muôn đời lòng ta hát ca tôn vinh.  

Ngài đã cứu nhân loại bằng Con dấu yêu Jêsus.
Ngài, ánh sáng soi rọi dịu êm sáng mai tinh khôi.
Ngợi Thánh Chúa hiển vinh nước Ngài mau đến.
Ngợi ca Đấng Thánh Giê-hô-va.
Danh Cha cao hơn các danh trên đất nầy.
Ơn Cha sâu rộng vô biên.
Danh Cha muôn đời vinh hiển
và mọi loài trên đất đến thờ tôn Cha.
Ngài là ánh dương ban mai
uy linh Ngài hằng tỏa sáng mãi muôn đời.
Ôi Cha nhân từ vô đối.
Danh Cha muôn đời vinh hiển
và mọi loài trên đất đến thờ tôn Cha.
Ngài là Thánh Linh Ngài
là Đấng đã ban cho bình an.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về việc tán tỉnh?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là gì?
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, " I Cô-rinh-tô 14:33
Tại sao sống chung trước hôn nhân bị coi là sống trong tội lỗi?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20