“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ngợi Ca Đấng Thánh

Ngợi Ca Đấng Thánh
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Nguyễn Xuân Phong
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 541
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


Ngài, Đấng Thánh muôn đời lòng ta hát ca tôn vinh.  

Ngài đã cứu nhân loại bằng Con dấu yêu Jêsus.
Ngài, ánh sáng soi rọi dịu êm sáng mai tinh khôi.
Ngợi Thánh Chúa hiển vinh nước Ngài mau đến.
Ngợi ca Đấng Thánh Giê-hô-va.
Danh Cha cao hơn các danh trên đất nầy.
Ơn Cha sâu rộng vô biên.
Danh Cha muôn đời vinh hiển
và mọi loài trên đất đến thờ tôn Cha.
Ngài là ánh dương ban mai
uy linh Ngài hằng tỏa sáng mãi muôn đời.
Ôi Cha nhân từ vô đối.
Danh Cha muôn đời vinh hiển
và mọi loài trên đất đến thờ tôn Cha.
Ngài là Thánh Linh Ngài
là Đấng đã ban cho bình an.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Quan điểm của Cơ đốc nhân về sự lãng mạn nên như thế nào?
"Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước. " Thi-thiên 42:1
Tại sao Chúa ghét ly hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Bỏ trốn có phải là tội lỗi không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14
Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. " Ma-thi-ơ 22:37
Làm thế nào tôi có thể hàn gắn vết thương của một mối quan hệ tan vỡ?
"Chữa lành người có lòng đau thương, Và bó vít của họ. " Thi-thiên 147:3
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18