“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Vua Trên Muôn Vua

Vua Trên Muôn Vua
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Siôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 549
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1.Làm vua trên muôn vua quyền năng Chúa tuyệt đối,  

ngôi nước vững bền.
Bình an luôn muôn năm thành tín Chúa còn mãi.
Ha-lê-lu-gia!
Jêsus vẫn mãi luôn làm vua, ban phước cho đời.
Thái bình sẽ đến với toàn dân trên thế gian nầy.

2. Jêsus yêu nhân gian còn say đắm lạc lối,
hư mất trong đời.
Ngài đem an vui cho người được hưởng hạnh phúc.
Ha-lê-lu-gia!
Jêsus xuống thế gian lầm than,
mang gánh cho đời.
Cứu chuộc cả những ai tội lỗi.
Ha-lê-lu-gia!

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22