“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tôn Cao Danh Chúa

Tôn Cao Danh Chúa
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Donna Adkins
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 550
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

chúng con xin dâng lời cao quý nhất,
tôn vinh Cha nhân ái quản cai đời con.

Điệp khúc:
Xin tôn cao Danh Chúa, cho muôn người trên đất.
Luôn ca ngợi Danh Chúa, khắp trên trần gian.

2. Con đâu dám quên,
đức yêu thương cao vời hơn đỉnh núi.
Ơn Jêsus lai láng, ví như đại dương.

3. Con xin nhớ ghi,
Đức Thánh Linh luôn dìu con mỗi bước.
Đi trong yêu thương Chúa,
sống vui bình an.

4. Ba Ngôi kính yêu,
chúng con luôn mong được bên Chúa mãi.
Trong ơn yêu thương lớn,
thỏa vui đời con.

————————————————————————————————————————