“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Kỷ Nguyên Thanh-Bình

Kỷ Nguyên Thanh-Bình
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 56
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Tiếng chuông lừng vang đón mừng đêm mầu nhiệm vinh quang.
Ngàn xưa muôn thiên sứ hân hoan bay liệng ca vang;
Ân điển vô biên cho nhân loại, hoan hỉ vô song cho muôn loài;
Vì Hài Nhi Jêsus đến, đem kỷ nguyên thanh bình!

Điệp khúc: Phước thay! chào mừng đời ân điển! 
Hạnh thay! Hoan hô thời bình yên! 
Xướng ca danh Jêsus muôn đời! 
Tán dương Vua uy linh trên trời, 
Huyền diệu thay Jêsus đến, 
đem kỷ nguyên thanh bình!

2. Chúa nhân từ thương xót người tội trầm luân linh đinh.
Lìa ngôi cao sang vẻ vang trên thiên đàng quang vinh;
Lâm thế chết thay cho muôn người, lưu huyết hy sinh tha muôn đời;
Kỳ diệu thay Chiên Con, Đấng đem kỷ nguyên thanh bình!

3. Thế gian đầy tang chế, sầu muộn vì họa binh đao,
ngàn muôn tim than vãn trông an ninh từ trên cao; 
Mau đến ngay nghiêng trên ngực Ngài, 
Vua thánh ban yên vui lâu dài; Kìa Thần Nhân Jêsus đến, đem kỷ nguyên thanh bình!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh nói gì về việc trở thành một người vợ theo Tin Lành?
"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. " Ga-la-ti 2:20
Kinh thánh nói gì về việc tán tỉnh?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Tôi có phải thú nhận việc ngoại tình của mình với người bạn đời của mình không?
"Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. " Gia-cơ 5:16
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5