“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Kỷ Nguyên Thanh-Bình

Kỷ Nguyên Thanh-Bình
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 56
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Tiếng chuông lừng vang đón mừng đêm mầu nhiệm vinh quang.
Ngàn xưa muôn thiên sứ hân hoan bay liệng ca vang;
Ân điển vô biên cho nhân loại, hoan hỉ vô song cho muôn loài;
Vì Hài Nhi Jêsus đến, đem kỷ nguyên thanh bình!

Điệp khúc: Phước thay! chào mừng đời ân điển! 
Hạnh thay! Hoan hô thời bình yên! 
Xướng ca danh Jêsus muôn đời! 
Tán dương Vua uy linh trên trời, 
Huyền diệu thay Jêsus đến, 
đem kỷ nguyên thanh bình!

2. Chúa nhân từ thương xót người tội trầm luân linh đinh.
Lìa ngôi cao sang vẻ vang trên thiên đàng quang vinh;
Lâm thế chết thay cho muôn người, lưu huyết hy sinh tha muôn đời;
Kỳ diệu thay Chiên Con, Đấng đem kỷ nguyên thanh bình!

3. Thế gian đầy tang chế, sầu muộn vì họa binh đao,
ngàn muôn tim than vãn trông an ninh từ trên cao; 
Mau đến ngay nghiêng trên ngực Ngài, 
Vua thánh ban yên vui lâu dài; Kìa Thần Nhân Jêsus đến, đem kỷ nguyên thanh bình!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Vợ / chồng của tôi là người đồng tính. Tôi nên làm gì?
"Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? " Rô-ma 6:1
Kinh thánh nói gì về tảo hôn?
"đến ngày mồng một tháng hai, truyền nhóm cả hội chúng, cứ kể tên từng người từ hai mươi tuổi sắp lên mà nhập sổ theo họ hàng và tông tộc của họ. " Dân-số Ký 1:18
Người phối ngẫu theo Tin Lành nên xử lý thế nào khi ngoại tình dẫn đến có con?
"Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng. " Thi-thiên 127:3
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Một cặp vợ chồng đã ly hôn có thể tái hôn không?
"Nhưng khi k" hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, " Ga-la-ti 4:4
Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7