“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chúng Tôi Vua Từ Miền Đông Xa Vời

Chúng Tôi Vua Từ Miền Đông Xa Vời
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John H. Hopkins
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 3/8
Bài số: 566
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Chúng tôi Vua từ miền đông xa vời.  

Thấy ngôi sao Ngài sáng rạng ngời.
Vượt rừng hoang sông núi dưới ánh sao
Ðến tôn Vua đời đời.

Điệp khúc:
Ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay.
Long lanh tia vàng kim miện đây,
miền trời tây sao dẫn chúng tôi
đến vô bên nơi sự sáng thật nay.

2. Bết-lê-hem thành Vua lớn ra đời.
Cúi dâng kim miện tôn Vua Trời.
Nguyện Ngài trên tôi chẳng dứt chẳng thôi
Quản cai luôn không rời.

3. Nhũ hương đây nguyện cung hiến cho Ngài.
Ngát hương thơm ngào ngạt trình bày.
Cầu nguyện ca khen phút phút tỏa bay
trước Ba Ngôi đêm ngày.

4. Nỗi thống bi một dược đắng vô ngần.
Bởi chính tôi Ngài nếm bao lần.
Buồn bực đau thương chết huyết đổ ra
ấy khúc ca đời đời.

5. Hiển vinh thay Ngài
phục sinh nay rồi,
đất âu ca, trời hát vang dội.
“Ngài là Vua, sinh tế,
Chúa chúng ta” ấy khúc ca đời đời.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Đức Chúa Trời có chấp nhận cho vợ chồng quan hệ tình dục trong khi vợ đang hành kinh / có kinh không?
"Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. " Lê-vi Ký 15:20
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16