“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Này Anh Thấy Không?

Này Anh Thấy Không?
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Lê Phước Thiện
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 12/8
Bài số: 588
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Này anh thấy không? Nơi toà Phi-lát  

Jêsus đứng yên dẫu quân thù kêu.
Họ mưu với nhau, xin Ngài quan án
Ðừng tha Jêsus, đóng đinh người đi.

Nầy anh thấy không? Kìa anh thấy không?
Anh thấy họ tát má Jêsus kìa!
Họ cho mão gai bảo Vua đội đi.
Anh, anh, anh ơi! Kìa anh thấy không nào?
Chúa vác thánh giá bước lên đồi kia kìa.
Nơi đó quân thù đóng đinh Jêsus!
Chúa mang hình thay cho tôi với anh.

Anh, anh, anh ơi! Kìa thân Chúa trên đồi
Huyết Chúa thấm ướt đồi Gô-gô-tha
Xin Cha Ngài tha thứ cho con, con được ơn cứu.
Xin Jêsus yêu dấu vô tâm hồn con đây.

2. Này anh có hay nơi đồi Gô-tha
Họ treo Jêsus để bia là Vua.
Họ cho lính canh như là tên cướp.
Tha thứ người đã giết con trên đồi!
Họ không biết chi hỡi Vua thượng thiên!

Anh, kìa anh ơi! Jêsus tắt hơi rồi!
Lính gác thánh giá giáo đâm vào hông Ngài.
Ôi Chúa sao chịu đớn đau vô cùng.
Bởi tôi Ngài mang đau thương thế kia

Anh, anh, anh ơi! Còn chi sánh thiên tình.
Chúa muốn cứu vớt tội cho anh đó.
Xin Cha Ngài tha thứ cho tôi,
anh được ơn cứu.
Xin Jêsus yêu dấu vô tâm hồn con đây!

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14