“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Judson Van De Venter
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 6/8
Bài số: 590
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Ngày xưa từ ngôi báu chốn thiên đàng đầy tươi sáng,  

Chúa đã xuống nơi trần gian tối tăm.
Ngày ấy Chúa đã mang tình yêu đến với thế nhân,
Xóa hết cô đơn, sầu đau, khóc than.

Điệp khúc:
Im lặng chịu thương khó, mão gai trên đầu Thiên Chúa.
Trần gian đóng đinh Jêsus vào cây gỗ.
Lòng yêu thương Ngài tan vỡ vì thế nhân, vì tôi đó.
Nhớ ghi ơn Chúa Jêsus không mờ.

2. Vì chiên Ngài yêu mến,
Thế gian được Ngài thăm viếng,
Chúa kiếm chiên đưa về nơi nghỉ yên.
Ngài đến với trái tim đầy nhân ái cứu chúng sinh,
Thế giới đã quay mặt không ngắm xem.

3. Vì tôi Ngài cay đắng, tấm thân nhọc nhằn mưa nắng,
Chúa gánh bao đau buồn không thở than.
Ngài phán: "Cáo có hang, loài chim có chỗ trú thân”,
chính Chúa không nơi nào trong thế gian.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Đức Chúa Trời có chấp nhận cho vợ chồng quan hệ tình dục trong khi vợ đang hành kinh / có kinh không?
"Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. " Lê-vi Ký 15:20
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16