“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Khi Chúa Về Thiên Quốc

Khi Chúa Về Thiên Quốc
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Đinh Thái Vinh
Chủ đề: Thăng Thiên
Nhịp: 4/4
Bài số: 598
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

Ngài phán cùng tôi:
“Con đừng sợ chi,
Vững tâm theo Ta”.
Sao cứ nhìn trông mãi,
lời Chúa truyền ban, về đi,
hãy rao Phúc âm thượng thiên.
Nào ai tin danh Jêsus
đã chết thay cho tội mình,
Chúa ban sự sống đời đời,
hưởng thiên ân ban từ trời.
Rồi nay mai lên thiên quốc
hát tôn vinh Chúa Ba Ngôi,
sống trong hạnh phúc từ trời,
thỏa vui muôn đời.

2. Bao mắt nhìn trông Chúa,
lệ ướt tràn mi khi Ngài lìa xa,
cất lên thiên đàng.
Sao cứ còn vương vấn,
đừng quá sầu thương, về đi,
giảng rao phước cho mọi người.
Thành tâm vâng theo tiếng Chúa
bước khắp nơi trên đường trần
giảng rao lời Chúa hằng ngày,
khiến muôn dân quy phục Ngài.
Nhận tình yêu thương Jêsus
đã chết thay cho loài người,
để ai nhận Chúa vào lòng,
phước ơn tuôn tràn.

3. Con hứa nguyện trung tín,
truyền giáo mọi nơi,
Tin Lành Ngài ban đến cho muôn người.
Nhân thế nhận ơn phước nào đến cùng Cha,
Ngài cho những ai tin danh Jêsus.
Từ ngày Thần Linh Chúa đến,
giúp cho ai tin nhận Ngài,
vững tâm theo Chúa trọn đời
dẫu đang đi trên đường trần.
Rồi nay mai Jêsus đến,
cất lên không trung gặp Ngài,
sống trong vương quốc đời đời
với Cha trên trời.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có thực sự dạy về mối quan hệ một vợ một chồng / một vợ một chồng không?
"Đến ngày Eân-ca-na dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phê-ni-na, vợ mình, và cho các con trai và con gái mình. " I Sa-mu-ên 1: 4
Có một thứ như những người bạn tâm giao?
"Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; " Mác 10:7
Điều khoản ngoại lệ là gì?
"Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. " Ma-thi-ơ 5:32
Có sai không khi một cặp vợ chồng quan hệ tình dục chỉ để thỏa mãn?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Quan điểm của Cơ đốc nhân về sự đính hôn là gì?
"Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; " Mác 10:7
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26