“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Khi Chúa Về Thiên Quốc

Khi Chúa Về Thiên Quốc
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Đinh Thái Vinh
Chủ đề: Thăng Thiên
Nhịp: 4/4
Bài số: 598
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Ngài phán cùng tôi:
“Con đừng sợ chi,
Vững tâm theo Ta”.
Sao cứ nhìn trông mãi,
lời Chúa truyền ban, về đi,
hãy rao Phúc âm thượng thiên.
Nào ai tin danh Jêsus
đã chết thay cho tội mình,
Chúa ban sự sống đời đời,
hưởng thiên ân ban từ trời.
Rồi nay mai lên thiên quốc
hát tôn vinh Chúa Ba Ngôi,
sống trong hạnh phúc từ trời,
thỏa vui muôn đời.

2. Bao mắt nhìn trông Chúa,
lệ ướt tràn mi khi Ngài lìa xa,
cất lên thiên đàng.
Sao cứ còn vương vấn,
đừng quá sầu thương, về đi,
giảng rao phước cho mọi người.
Thành tâm vâng theo tiếng Chúa
bước khắp nơi trên đường trần
giảng rao lời Chúa hằng ngày,
khiến muôn dân quy phục Ngài.
Nhận tình yêu thương Jêsus
đã chết thay cho loài người,
để ai nhận Chúa vào lòng,
phước ơn tuôn tràn.

3. Con hứa nguyện trung tín,
truyền giáo mọi nơi,
Tin Lành Ngài ban đến cho muôn người.
Nhân thế nhận ơn phước nào đến cùng Cha,
Ngài cho những ai tin danh Jêsus.
Từ ngày Thần Linh Chúa đến,
giúp cho ai tin nhận Ngài,
vững tâm theo Chúa trọn đời
dẫu đang đi trên đường trần.
Rồi nay mai Jêsus đến,
cất lên không trung gặp Ngài,
sống trong vương quốc đời đời
với Cha trên trời.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh nói gì về sự xa cách trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11