“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Quyền Năng Từ Đức Chúa Trời

Quyền Năng Từ Đức Chúa Trời
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Charlie Tillman
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 615
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Họ đang ở chung trong nơi phòng cao, 

với tất cả tâm thần hướng trời,
Liền khi Thánh Linh giáng lâm vụt mau,
bởi Chúa chúng ta Ngài hứa lời.

Điệp khúc:
Ôi Chúa! Xin ban thần quyền Ngài.
Ngay bây giờ xin ban linh năng.
Ôi Chúa! Xin ban thần quyền Ngài trên khắp mỗi chúng con hoài.

2. Thần Linh giáng lâm theo ơn Ngài ban với tiếng gió lướt nhanh khắp trời.
Và do Thánh Linh đem vô trần gian,
giáng lưỡi lửa khắp trên mỗi người.

3. Thời gian đã qua linh năng được ban,
bởi Chúa hứa cho con cái Ngài.
Jêsus hứa ban linh ân từ Cha,
ở với mỗi môn đồ luôn hoài.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Giá trị của hôn nhân trong thế giới ngày nay là gì?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Phản ứng của một Cơ đốc nhân đối với tình trạng thiếu tình dục trong hôn nhân (hôn nhân không tình dục) nên là gì?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2