“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Quyền Năng Từ Đức Chúa Trời

Quyền Năng Từ Đức Chúa Trời
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Charlie Tillman
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 615
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Họ đang ở chung trong nơi phòng cao, 

với tất cả tâm thần hướng trời,
Liền khi Thánh Linh giáng lâm vụt mau,
bởi Chúa chúng ta Ngài hứa lời.

Điệp khúc:
Ôi Chúa! Xin ban thần quyền Ngài.
Ngay bây giờ xin ban linh năng.
Ôi Chúa! Xin ban thần quyền Ngài trên khắp mỗi chúng con hoài.

2. Thần Linh giáng lâm theo ơn Ngài ban với tiếng gió lướt nhanh khắp trời.
Và do Thánh Linh đem vô trần gian,
giáng lưỡi lửa khắp trên mỗi người.

3. Thời gian đã qua linh năng được ban,
bởi Chúa hứa cho con cái Ngài.
Jêsus hứa ban linh ân từ Cha,
ở với mỗi môn đồ luôn hoài.


————————————————————————————————————————