“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Dòng Huyết Đào

Dòng Huyết Đào
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John G. Foote
Chủ đề: Huyết Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 640
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Jêsus Chúa ta ngày xưa mang khổ hình,  

chết cho thế nhân còn sống trong tội tình.
Mau vui tiếp nghinh nào ai đang lo lắng.
Chúa sẽ giữ gìn, Ngài luôn luôn che chở.

Điệp khúc:
Nhìn xem nơi dòng huyết đổ ra cứu muôn dân.
Nhìn xem huyết hồng kia,
ta sẽ được Chúa thứ tha mọi tội ô.

2. Jêsus xót thương, Ngài khoan dung thứ tha,
đúng như hứa ngôn Ngài xóa bao ô tội.
Tai ta lắng nghe lời Jêsus đang phán.
Chúa sẽ giữ gìn, Ngài luôn luôn che chở.

3. Jêsus Chúa chân thật yêu thương dẫy đầy,
Jêsus Chúa nhân từ có bao năng quyền.
Ai tin đến danh Ngài được bình an đấy.
Chúa sẽ giữ gìn, Ngài luôn luôn che chở

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.