“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Nguồn Phước Gô-gô-tha

Nguồn Phước Gô-gô-tha
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 6/8
Bài số: 668
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Chính tôi xưa chìm trong đớn đau nơi trần gian, 

tâm hồn đớn đau phiền ưu.
Chúa kêu tôi về, đưa dắt lên nơi đồi cao
là nơi thánh Gô-gô-tha.
Gô-gô-tha, nguồn ơn phước phát nguyên ra từ Jêsus.
Chúa xóa bôi muôn tội nay sống vui trong tự do,
nhờ dòng huyết Gô-gô-tha.

2. Jêsus ban quyền năng giúp tôi nay tự do,
xa rời bóng mây tội ô.
Hát vang cho đời nghe nỗi vui trong lòng tôi;
trào dâng đến Gô-gô-tha.
Gô-gô-tha, nguồn ơn phước phát nguyên ra từ Jêsus.
Chúa xóa bôi muôn tội nay sống vui trong tự do,
nhờ dòng huyết Gô-gô-tha.

3. Hỡi anh đang mệt mê khổ đau trong lầm than,
nơi trần thế vương sầu cay;
Đến ngay trên đồi xem Chúa hy sinh vì anh
bằng dòng huyết Gô-gô-tha.
Gô-gô-tha, nguồn ơn phước phát nguyên ra từ Jêsus.
Chúa xóa bôi muôn tội nay sống vui trong tự do,
nhờ dòng huyết Gô-gô-tha.

4. Đến nơi chân Ngài dâng nỗi âu lo phiền ưu,
cho đời thỏa vui từ đây!
Hỡi anh mau về bên Jêsus nhận tình yêu
tại nơi thánh Gô-gô-tha.
Gô-gô-tha, nguồn ơn phước phát nguyên ra từ Jêsus.
Chúa xóa bôi muôn tội nay sống vui trong tự do,
nhờ dòng huyết Gô-gô-tha.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.