“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Nguồn Phước Gô-gô-tha

Nguồn Phước Gô-gô-tha
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 6/8
Bài số: 668
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Chính tôi xưa chìm trong đớn đau nơi trần gian, 

tâm hồn đớn đau phiền ưu.
Chúa kêu tôi về, đưa dắt lên nơi đồi cao
là nơi thánh Gô-gô-tha.
Gô-gô-tha, nguồn ơn phước phát nguyên ra từ Jêsus.
Chúa xóa bôi muôn tội nay sống vui trong tự do,
nhờ dòng huyết Gô-gô-tha.

2. Jêsus ban quyền năng giúp tôi nay tự do,
xa rời bóng mây tội ô.
Hát vang cho đời nghe nỗi vui trong lòng tôi;
trào dâng đến Gô-gô-tha.
Gô-gô-tha, nguồn ơn phước phát nguyên ra từ Jêsus.
Chúa xóa bôi muôn tội nay sống vui trong tự do,
nhờ dòng huyết Gô-gô-tha.

3. Hỡi anh đang mệt mê khổ đau trong lầm than,
nơi trần thế vương sầu cay;
Đến ngay trên đồi xem Chúa hy sinh vì anh
bằng dòng huyết Gô-gô-tha.
Gô-gô-tha, nguồn ơn phước phát nguyên ra từ Jêsus.
Chúa xóa bôi muôn tội nay sống vui trong tự do,
nhờ dòng huyết Gô-gô-tha.

4. Đến nơi chân Ngài dâng nỗi âu lo phiền ưu,
cho đời thỏa vui từ đây!
Hỡi anh mau về bên Jêsus nhận tình yêu
tại nơi thánh Gô-gô-tha.
Gô-gô-tha, nguồn ơn phước phát nguyên ra từ Jêsus.
Chúa xóa bôi muôn tội nay sống vui trong tự do,
nhờ dòng huyết Gô-gô-tha.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên về mối quan hệ Tình Lành được không?
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " Phi-líp 4:6
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6
Kinh Thánh có nói rằng bị bỏ rơi là lý do chính đáng để ly dị và tái hôn không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Cơ đốc nhân thuộc các giáo phái khác nhau nên hẹn hò hay kết hôn?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14