“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Khát Khao Dòng Nước

Khát Khao Dòng Nước
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Martin Nystrom
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 707
Hợp âm: (D)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát  

như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng.
Lòng con đây chỉ mong chờ
được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài.
Vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày.
Lòng con đây chỉ mong chờ
được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

2. Lòng con trông mong nơi Ngài như thể
nai kia thèm mé nước suối trong ngọt êm.
Lòng con mong luôn được vào
chiêm ngưỡng Chúa Jêsus và đến tôn thờ Ngài.

Chỉ có Chúa Đấng con nương con dựa,
và chỉ có Chúa Đấng tâm linh con thờ.
Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng
Chúa Jêsus và đến tôn thờ Ngài.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3
Quan hệ tình dục trước khi sinh - tại sao các tín đồ Tin Lành lại phản đối mạnh mẽ như vậy?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Tại sao Đức Chúa Trời cho phép chế độ đa thê / cố chấp trong Kinh thánh?
"Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng. " I Các Vua 11:3
Tôi kết hôn với một người nghiện ma túy? Tôi nên làm gì?
"Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi; Tôi ghét công việc kẻ bất-trung: Việc ấy sẽ không dính vào tôi. " Thi-thiên 101:3