“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Khát Khao Dòng Nước

Khát Khao Dòng Nước
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Martin Nystrom
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 707
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát  

như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng.
Lòng con đây chỉ mong chờ
được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài.
Vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày.
Lòng con đây chỉ mong chờ
được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

2. Lòng con trông mong nơi Ngài như thể
nai kia thèm mé nước suối trong ngọt êm.
Lòng con mong luôn được vào
chiêm ngưỡng Chúa Jêsus và đến tôn thờ Ngài.

Chỉ có Chúa Đấng con nương con dựa,
và chỉ có Chúa Đấng tâm linh con thờ.
Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng
Chúa Jêsus và đến tôn thờ Ngài.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tái Sinh có được trinh tiết không?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3