“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Khát Khao Dòng Nước

Khát Khao Dòng Nước
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Martin Nystrom
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 707
Hợp âm: (D)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát  

như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng.
Lòng con đây chỉ mong chờ
được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài.
Vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày.
Lòng con đây chỉ mong chờ
được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

2. Lòng con trông mong nơi Ngài như thể
nai kia thèm mé nước suối trong ngọt êm.
Lòng con mong luôn được vào
chiêm ngưỡng Chúa Jêsus và đến tôn thờ Ngài.

Chỉ có Chúa Đấng con nương con dựa,
và chỉ có Chúa Đấng tâm linh con thờ.
Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng
Chúa Jêsus và đến tôn thờ Ngài.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Hẹn hò với người truyền giáo có phải là một ý tưởng hay không? Chúa không thể sử dụng nó?
"Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. " I Cô-rinh-tô 7:39
Tại sao việc tìm kiếm tình yêu đích thực lại khó đến vậy?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Tôi nên đáp lại tình yêu đơn phương như thế nào?
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31