“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Khát Khao Dòng Nước

Khát Khao Dòng Nước
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Martin Nystrom
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 707
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát  

như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng.
Lòng con đây chỉ mong chờ
được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài.
Vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày.
Lòng con đây chỉ mong chờ
được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

2. Lòng con trông mong nơi Ngài như thể
nai kia thèm mé nước suối trong ngọt êm.
Lòng con mong luôn được vào
chiêm ngưỡng Chúa Jêsus và đến tôn thờ Ngài.

Chỉ có Chúa Đấng con nương con dựa,
và chỉ có Chúa Đấng tâm linh con thờ.
Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng
Chúa Jêsus và đến tôn thờ Ngài.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18