“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: E. Perronet
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 8
Hợp âm: (G)

Lời Bài Hát

2. Tội nhân yêu Chúa chẳng khi nào phai,
Nuốt cay ngậm đắng bao nài.
Bao chiến thắng vật đem hiến trước ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Bao chiến thắng vật đem hiến trước ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

3. Phàm ai trong giống A-đam tự lai,
Đã được chuộc bởi ơn Ngài.
Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

4. Mọi dân muôn giống chẳng phân biệt ai,
Sống trên tòan thế gian này.
Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

5. Nguyền ta chung các thánh trên trời nay,
Kính cung quì dưới chân Ngài.
Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.