“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Hô-Sa-Na

Hô-Sa-Na
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 38
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Hô-sa-na! Đấng kính khen đại danh Jêsus chính Chân Thần,

Vì yêu nhân thế hôm nay bỏ ngai vàng vinh hiển lâm trần.

Ấy chính danh con độc sanh từ trong lòng Cha chí nhân,

Hạ sanh đem theo ân điển, lại sanh cho ai tin kính,

2. Hô-sa-na! Đấng kính khen Ngài cho ta sống vui đời đời,

Được hân hoan ở tâm linh bởi ta nhờ danh thánh Con Trời;

Khúc thánh ca nầy nguyện tâu ngợi khen thần danh khắp nơi,

Bầy con thân yêu Cha thánh cùng nhau hân hoan ca xướng,

3. Hô-sa-na! Đáng kính khen Bạn Jê-sus, ái tâm rạng ngời,

Ngài vui tha thứ cho ai ăn năn tội quay bước về nhà;

Chúa tốn khiêm vâng phục Cha, Ngài vui mang nhân tính ta,

4. Hô-sa-na! Hãy hát khen Jêsus Christ, Đấng rất công bình,

Vì muôn dân Chúa hy sinh thân vàng đền xong hết tội tình;

Chính Vua trên muôn vị vua từ nơi vinh hiển giáng sanh,

Ngài đưa ta lên thiên quốc nhờ linh năng huyết tuôn chảy;

5. Hô-sa-na! Hỡi chúng dân tự do, trung tín vui ca mừng,

Cùng reo vang Hô-sa-na với tinh thần hăng hái tưng bừng;

Hô-sa-na! Thanh bình ca, hòa vui ngợi khen Thánh Quân,


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên hành động như thế nào đối với một người bạn bước ra từ tủ quần áo (là người đồng tính)?
"Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. " II Cô-rinh-tô 5:20
Tại sao Chúa ghét ly hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Người phối ngẫu theo Tin Lành nên xử lý thế nào khi ngoại tình dẫn đến có con?
"Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng. " Thi-thiên 127:3
Kinh thánh nói gì về các thỏa thuận tiền hôn nhân?
"Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu. " Ma-thi-ơ 19:8
Kinh Thánh nói gì về sự xa cách trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Yêu nhau nghĩa là gì?
"Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. " Giăng 13:34