“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Hô-Sa-Na

Hô-Sa-Na
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 38
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Hô-sa-na! Đấng kính khen đại danh Jêsus chính Chân Thần,

Vì yêu nhân thế hôm nay bỏ ngai vàng vinh hiển lâm trần.

Ấy chính danh con độc sanh từ trong lòng Cha chí nhân,

Hạ sanh đem theo ân điển, lại sanh cho ai tin kính,

2. Hô-sa-na! Đấng kính khen Ngài cho ta sống vui đời đời,

Được hân hoan ở tâm linh bởi ta nhờ danh thánh Con Trời;

Khúc thánh ca nầy nguyện tâu ngợi khen thần danh khắp nơi,

Bầy con thân yêu Cha thánh cùng nhau hân hoan ca xướng,

3. Hô-sa-na! Đáng kính khen Bạn Jê-sus, ái tâm rạng ngời,

Ngài vui tha thứ cho ai ăn năn tội quay bước về nhà;

Chúa tốn khiêm vâng phục Cha, Ngài vui mang nhân tính ta,

4. Hô-sa-na! Hãy hát khen Jêsus Christ, Đấng rất công bình,

Vì muôn dân Chúa hy sinh thân vàng đền xong hết tội tình;

Chính Vua trên muôn vị vua từ nơi vinh hiển giáng sanh,

Ngài đưa ta lên thiên quốc nhờ linh năng huyết tuôn chảy;

5. Hô-sa-na! Hỡi chúng dân tự do, trung tín vui ca mừng,

Cùng reo vang Hô-sa-na với tinh thần hăng hái tưng bừng;

Hô-sa-na! Thanh bình ca, hòa vui ngợi khen Thánh Quân,


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Kinh thánh nói gì về việc người vợ đổi họ khi kết hôn?
"Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỉ dữ và chữa khỏi bịnh: Ma-ri, gọi là Ma-đơ-len, từ người bảy quỉ dữ đã ra, " Lu-ca 8:2
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Hai vợ chồng có nên ổn định tài chính trước khi kết hôn?
"Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. " I Ti-mô-thê 5:8
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Một Cơ đốc nhân có nên đeo một chiếc nhẫn tinh khiết?
"Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, " I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3