“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
thanh ca bap tit bac my
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ôi Jêsus Hài Nhi

Ôi Jêsus Hài Nhi
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 40
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Ôi! Jêsus Hài Nhi, ôi Chúa ấu thơ hiền.

Mang kiếp thấp hèn, Ðồng hóa với người,

Chúa Hài Nhi Jêsus, Giáng sinh nơi hèn khinh.

2. Ôi! Jêsus Hài Nhi, ôi Chúa ấu thơ hiền.

Giờ thấy thỏa phần, vì Chúa giáng trần.

Chúa Hài Nhi Jêsus, Giáng sinh nơi hèn khinh.