“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tiến Ðến Bết-Lê-Hem

Tiến Ðến Bết-Lê-Hem
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 51
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Anh em dìu tay nhau cùng tiến lên đều bước nhanh.

Vô nơi thành Bê-lem miền Giu-đê, kề máng rơm.

Ðây quà từ trời đến: Ấy Chúa Con giờ nhập thế.

Cứu ta, ban ơn phước, đem niềm vui cho cuộc đời.

2. Jêsus ngày hôm nay đã giáng sinh vì chúng ta.

Trông lên trời bao la nhờ ánh sao dìu lối đi.

Xem kìa một hài nhi dung nhan hiền hòa trìu mến.

Sáng tươi hơn thiên sứ, Con Trời giáng sinh làm người.

3. Anh em đồng tung hô cùng các anh mục tử kia.

Giơ cao bàn tay lên nhìn Jêsus lòng chúc tôn.

Vui mừng vì Ngài đã đến xóa bôi bao gian ác.

Hát lên theo Thiên sứ, rao truyền tin vui bình an.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6