“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chúa Jesus Lâm Phàm

Chúa Jesus Lâm Phàm
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 58
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Đấng mang sầu não đau thương vì tôi với bạn.

Lẽ sống cho lòng này, nhật quang của tôi.

Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi

Tán dương Ngài không thôi, tán dương đời đời.

Sống đơn hàn chết đau thương vì tôi với bạn.

Bỏ thiên đàng xuống thế gian vì tôi với bạn.