“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Bình An Cho Loài Người

Bình An Cho Loài Người
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 62
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người vì hôm nay Jêsus đến.

Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người hạ sanh đem theo ân điển.

Đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê, thoát xa trần gian ô tối.

Từ trời cao các thiên binh đem tin vui nầy. Ô! Tin mừng vui.

Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.


2. Nào cùng đến Bết -lê-hem đêm nay tìm xem Jêsus Con Thánh.

Ngài nằm chỗ máng chiên kia êm đềm ngàn muôn hào quang lấp lánh.

Trong chốn hèn khinh Con Chúa giáng trần bởi nơi đồng trinh Ma-ri.


3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này từ Cha Thượng thiên thân ái.

Truyền cùng những kẻ thức đêm chăn bầy rằng mau mau đi chiêm bái.

Con trẻ vừa sanh nơi Bết-lê-hem chính Con từ nơi Cha Thánh.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16