“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Bình An Cho Loài Người

Bình An Cho Loài Người
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 62
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người vì hôm nay Jêsus đến.

Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người hạ sanh đem theo ân điển.

Đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê, thoát xa trần gian ô tối.

Từ trời cao các thiên binh đem tin vui nầy. Ô! Tin mừng vui.

Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.


2. Nào cùng đến Bết -lê-hem đêm nay tìm xem Jêsus Con Thánh.

Ngài nằm chỗ máng chiên kia êm đềm ngàn muôn hào quang lấp lánh.

Trong chốn hèn khinh Con Chúa giáng trần bởi nơi đồng trinh Ma-ri.


3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này từ Cha Thượng thiên thân ái.

Truyền cùng những kẻ thức đêm chăn bầy rằng mau mau đi chiêm bái.

Con trẻ vừa sanh nơi Bết-lê-hem chính Con từ nơi Cha Thánh.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Kinh Thánh có thực sự dạy về mối quan hệ một vợ một chồng / một vợ một chồng không?
"Đến ngày Eân-ca-na dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phê-ni-na, vợ mình, và cho các con trai và con gái mình. " I Sa-mu-ên 1: 4
Kinh thánh nói gì về ly dị và tái hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Vợ chồng có tài khoản ngân hàng riêng có sai không?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5