“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chẳng Có Ai Như Jesus

Chẳng Có Ai Như Jesus
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 81
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Chẳng có ai khiêm ti như Jêsus, Bạn hiền,

Chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền,

Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường,

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Đấng khiêm nhường,


2. Chẳng có ai cao minh, trong sạch như Bạn hiền,

Chẳng có ai ôn nhu khiêm nhượng như Jêsus,


3. Chẳng có khi nào Jêsus lìa môn đồ Ngài,

Chẳng có khi nào Vua không nhậm tiếng kêu nài,


4. Chẳng có ơn như ơn Jêsus cao tuyệt vời,

Chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi ở trên trời,


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một Cơ đốc nhân có nên đeo một chiếc nhẫn tinh khiết?
"Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, " I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3
Cơ đốc nhân thuộc các giáo phái khác nhau nên hẹn hò hay kết hôn?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Quan hệ tình dục trước hôn nhân có ổn không nếu bạn biết mình sắp kết hôn với người ấy?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Kinh Thánh có dạy rằng có một ân tứ của đời sống độc thân không?
"Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. " Ma-thi-ơ 19:9