“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chẳng Có Ai Như Jesus

Chẳng Có Ai Như Jesus
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 81
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Chẳng có ai khiêm ti như Jêsus, Bạn hiền,

Chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền,

Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường,

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Đấng khiêm nhường,


2. Chẳng có ai cao minh, trong sạch như Bạn hiền,

Chẳng có ai ôn nhu khiêm nhượng như Jêsus,


3. Chẳng có khi nào Jêsus lìa môn đồ Ngài,

Chẳng có khi nào Vua không nhậm tiếng kêu nài,


4. Chẳng có ơn như ơn Jêsus cao tuyệt vời,

Chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi ở trên trời,


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Có sai khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người họ hàng thân thiết?
"Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. " Lê-vi Ký 18:24
Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22