“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chẳng Có Ai Như Jesus

Chẳng Có Ai Như Jesus
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 81
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Chẳng có ai khiêm ti như Jêsus, Bạn hiền,

Chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền,

Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường,

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Đấng khiêm nhường,


2. Chẳng có ai cao minh, trong sạch như Bạn hiền,

Chẳng có ai ôn nhu khiêm nhượng như Jêsus,


3. Chẳng có khi nào Jêsus lìa môn đồ Ngài,

Chẳng có khi nào Vua không nhậm tiếng kêu nài,


4. Chẳng có ơn như ơn Jêsus cao tuyệt vời,

Chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi ở trên trời,


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên phản ứng thế nào khi sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu?
"và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. " Xuất Ê-díp-tô Ký 18:4
Điều gì có nghĩa là một người vợ được cho là một người giúp đỡ / giúp đỡ gặp gỡ?
"Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác. " I Cô-rinh-tô 7:7