“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chẳng Có Ai Như Jesus

Chẳng Có Ai Như Jesus
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 81
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Chẳng có ai khiêm ti như Jêsus, Bạn hiền,

Chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền,

Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường,

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Đấng khiêm nhường,


2. Chẳng có ai cao minh, trong sạch như Bạn hiền,

Chẳng có ai ôn nhu khiêm nhượng như Jêsus,


3. Chẳng có khi nào Jêsus lìa môn đồ Ngài,

Chẳng có khi nào Vua không nhậm tiếng kêu nài,


4. Chẳng có ơn như ơn Jêsus cao tuyệt vời,

Chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi ở trên trời,


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6