Mountain river in the green forest

Sự Chấp Nhận Không Đòi Hỏi Sự Chấp Thuận


Sự Chấp Nhận Không Đòi Hỏi Sự Chấp Thuận
Mục Sư Rick Warren

“Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển.” (Rô-ma 15:7 BTT)

Bạn có biết là mỗi khi bạn bày tỏ tình yêu thương thì việc đó sẽ làm vinh hiển danh Chúa? Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, và sự vinh hiển bày tỏ Đức Chúa Trời thực sự là Đấng như thế nào.

Chúa nói: “Ta là Đấng yêu thương. Ta là Đấng nhân từ. Ta muốn con giống Ta. Ta muốn con phát triển tính cách của con.” Bạn sẽ không bao giờ trở thành Chúa được. Thậm chí, bạn còn sẽ không bao giờ trở thành một vị thần, dù chỉ là vị thần nhỏ xíu được. Nhưng Chúa nói rằng Ngài muốn bạn trở nên giống Ngài. Chúa muốn bạn phát triển tính cách của Ngài. Cha nào con nấy. Ngài muốn bạn học cách yêu thương con người theo cách Ngài yêu thương con người, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.

Mỗi khi bạn làm như vậy thì việc đó bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Tất nhiên, một trong những cách bạn yêu thương người khác chỉ là chấp nhận họ. Chỉ vì bạn không thích những gì người khác làm không có nghĩa là bạn không thể chấp nhận họ.

Bạn có biết sự khác biệt giữa sự chấp nhận và sự chấp thuận là gì không? Bạn có thể chấp nhận một người nào đó mà không chấp thuận tất cả mọi điều người đó làm. Hai việc này khác xa nhau! Chúng ta chấp nhận mọi người; nhưng chúng ta không chấp thuận tất cả mọi việc họ làm. Vì vậy, cho dù mọi người có làm gì, làm với ai, làm bằng cách nào, làm bao lâu, bạn vẫn phải yêu thương họ. Bạn phải chấp nhận họ. Điều đó không có nghĩa là bạn phải chấp thuận những gì họ làm. Chúa yêu bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài chấp thuận mọi việc bạn làm.

Tình yêu thương không có nghĩa là tôi chấp thuận mọi thứ bạn làm. Yêu thương nghĩa là nói “Tôi chấp nhận bạn cho dù bạn có làm gì đi nữa.”

Rô-ma 15:7 chép: “Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển” (BTT).

***************

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=ae1c6b6c32&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=ae1c6b6c32&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=ae1c6b6c32&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Bạn cần chấp nhận người nào trong cuộc sống của mình, ngay cả khi bạn không ủng hộ những điều người đó tin hay làm?

Trong những lĩnh vực văn hóa nào thì việc chấp nhận là một vấn đề dường như khó khăn đối với các Cơ Đốc nhân?

Một số cách thực tế nào bạn có thể thể hiện sự chấp nhận và tình yêu với người khác, đặc biệt là những người mà thế giới này mong bạn quay lưng lại vì những gì họ tin hay làm?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có nói độ tuổi thích hợp để kết hôn không?
"Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, " Ru-tơ 1:12
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16