Mountain river in the green forest

Thó Quen Hạnh Phúc: Không Bao Giờ Ngừng Lớn


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=95d45ba592&mc_eid=UNIQID
Thó Quen Hạnh Phúc: Không Bao Giờ Ngừng Lớn
Mục Sư Rick Warren

“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ giựt lấy rồi. Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích.” (Phi-líp 3:12-13)

Theo Chúa Giê-xu là một quyết định và sau đó là một tiến trình cho phần còn lại của cuộc đời bạn. Bạn không thể theo mà không bước đi. Bạn phải di chuyển!

“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ giựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích.” (Phi-líp 3:12-13)

Khi Phao-lô viết điều này, ông là một ông già đang ngồi tù tại Rô-ma. Ông đang ở cuối đời mình. Ông là một người đã quá trưởng thành. Tuy nhiên, ông nói rằng ông đã chưa đạt đến mục đích. Nếu có ai đó có quyền nói: “Tôi đã đạt đến nơi trọn lành,” thì đó phải là người đã viết hầu hết Tân Ước. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói, không, tôi đã chưa đạt đến. Tôi vẫn đang lớn lên. Tôi vẫn đang học hỏi. Tôi vẫn đang trở nên giống Đấng Christ hơn.

Cạm bẫy nào khiến bạn không theo gương của Phao-lô để tiếp tục tăng trưởng trong Đấng Christ? Kiêu ngạo.

Kiêu ngạo sẽ khiến bạn không lớn lên được, bởi vì khi bạn dối lòng rằng bạn đã biết hết tất cả, bạn sẽ không nỗ lực để đạt được sự trưởng thành tâm linh. Không ai biết tất cả đâu! Sự khiêm tốn dẫn đến hạnh phúc bởi vì điều đó mới làm cho bạn có thể học hỏi được

Người hạnh phúc không bao giờ ngừng lớn lên. Những người hạnh phúc không bao giờ ngừng khám phá, không bao giờ ngừng vươn lên, không bao giờ ngừng học hỏi. Nếu bạn ngừng lớn lên, bạn rất khổ sở, bởi vì bạn sinh ra là để được lớn lên.

Hạnh phúc và khiêm tốn đi đôi với nhau, bởi vì những người khiêm tốn có thể dạy được. Họ luôn hỏi, “Làm sao tôi có thể là người chồng tốt hơn được? Làm thế nào tôi có thể trở thành một người bạn tốt hơn? Làm thế nào tôi có thể trở thành một ông chủ tốt hơn? Làm sao tôi có thể trở thành người theo Chúa tốt hơn?”

“Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ.” (2 Cô-rinh-tô 13:5)

Thảo Luận

Tâm linh bạn đã được lớn lên như thế nào trong năm qua? Người khác có thể thấy sự tăng trưởng đó trong bạn không?
Tại sao sự hỗ trợ của một nhóm nhỏ là điều quan trọng cho sự phát triển tâm linh của bạn?

Bạn có nghĩ tại sao những người vẫn còn học hỏi được cho tâm linh thì họ được hạnh phúc hơn?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16