Finnish landscape with forest and moon by night. Finland environment

Sự Tự Do Của Thập Tự Giá


Sự Tự Do Của Thập Tự Giá
Mục Sư Rick Warren

“Biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi.” (Rô-ma 6:6a BTT)

Rô-ma 6:6 chép: “Biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi.” (BTT) “Thân thể của tội lỗi” nghĩa là gì? Nó có nghĩa là khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là làm điều sai trái.

Khuynh hướng tự nhiên của tôi khi bạn làm tổn thương tôi là làm tổn thương lại bạn. Khuynh hướng tự nhiên của tôi khi bạn nói xấu về tôi là nói xấu lại về bạn, ghim giữ trong lòng, không bao giờ tha thứ cho bạn. Tất cả những điều tôi làm theo khuynh hướng tự nhiên thực sự làm cho sự việc trở nên xấu hơn.

Nhưng chúng ta có thể bẻ gãy xiềng xích cay đắng đó, xiềng xích mặc cảm tội lỗi đó, xiềng xích oán giận đó, xiềng xích lo lắng đó. Chúng ta có thể tránh khỏi việc trở thành nô lệ cho quá khứ và những ký ức đau thương. Chúng ta có thể chọn tha thứ.

Xin hỏi bạn một câu hỏi rất quan trọng: Bạn muốn được chữa lành tổn thương đó nhiều đến mức nào? Bạn muốn buông bỏ tổn thương đó nhiều đến mức nào? Hay bạn chỉ muốn cứ tiếp tục ôm giữ nó và trở thành một người cay đắng, già cỗi, cộc cằn?

Bạn muốn được giải thoát khỏi sự đau đớn này nhiều đến mức nào? Bạn có mệt mỏi khi phải cứ tiếp tục như thế này không? “Tôi đã suy đi nghĩ lại về nó hàng nghìn lần rồi. Mỗi lần nghĩ về nó, tôi vẫn còn cảm thấy tổn thương. Những việc cha tôi đã làm. Những việc anh tôi đã làm. Những việc mẹ tôi đã làm. Những việc chồng tôi đã làm. Mỗi khi nghĩ về nó, tôi vẫn cảm thấy tổn thương.”

Thập tự giá có quyền năng giải phóng bạn khỏi những sự hận thù, đau buồn và oán giận. Không có cách nào khác có thể giúp bạn buông bỏ những cảm xúc đang đè nặng trên bạn ngoài thập tự giá. Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã phá vỡ sức mạnh của tội lỗi, sự chết và sự trói buộc trong cuộc sống của bạn.

Tôi muốn bạn nghĩ đến người mà bạn cần phải tha thứ, người đã khiến bạn tổn thương và gieo mầm cay đắng trong bạn, và tôi muốn bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này ngay bây giờ:

“Lạy Cha, chỉ có Ngài mới hiểu được con đã và đang bị tổn thương đến thế nào bởi người này. Con không muốn gánh nỗi đau này thêm một giây nào nữa. Con không muốn trở thành một người cay đắng. Nhưng con cần ân điển của Ngài và quyền năng thập tự giá giải phóng nỗi đau của con và tha thứ cho những người đã làm tổn thương con. Đây là điểm rẽ. Trước hết, con cần kinh nghiệm được sự tha thứ của Ngài. Ngài biết tất cả những việc con đã làm tổn thương người khác, và con xin lỗi vì tội lỗi của con. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã chết vì con. Con muốn nhận ân điển và sự tha thứ của Ngài, và con cần nó mỗi ngày. Hôm nay con xin hướng về Ngài, và con sẽ chọn cách tha thứ theo cách Ngài đã tha thứ con. Mỗi khi ký ức trở về, con sẽ tha thứ cho người đó một lần nữa cho đến khi
nỗi đau biến mất. Xin hãy chữa lành tấm lòng con bằng ân điển của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.”

*******

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=fe53175075&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=fe53175075&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=fe53175075&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao tư vấn tiền hôn nhân lại quan trọng?
"Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành. " Tít 2:1
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31
Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Một tín đồ Đấng Christ còn trinh có thể / có nên kết hôn với người không còn trinh không?
"Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. " Thi-thiên 103:12