SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH1Ty26jMBTdj9R/iLwOUwM2kH5ER5pZRl34cUmsGIxsk2lV5d9rICT2TNQN8jn34etzLp9PPzYbxJlTAr1sPicUsNJ6dN4yr0wfaLy98iCVN1YxPZETd5kjyHnmRwcuapEXpW0DLtdapln3EROC9c4bcRqOxpskYLQZLTfvCWkhjHOGjtkT+DgiYTBO+bmNSwKhpHNedRCz4IYYtqFKKxZTg3r3KWF6SWPCHUfvwc7jx/xZSTBcB3YeJFJIMA+HIF2i0Sr7fsGbNXCVZ3oleg3KWkDbKOJGPkX+AHv+JYD1z7+DLhatGZftN+0eNbpXLoe3m2UH6MXHfeBErn3UKMe0IT9zXBV4/ja3lm+3+1I7kurqUfq6L3Fmywpei5xmmO52Gaklz3hT1BkRhFRtWbS7Gh71+m95kuvL/F6zHC6RcxY0sGW390tLdPobzO9mJ69Js/ERZqNUJnL6bATT/+7EYJVQ/SEqM/4YjLxjEf5C00VEb/w8ydVHJMNaTTC8gRJcVLjGpMGY4gatf2ZYRiXjWZWcKgoClFYNZJy0IgsAsp0gPMvLthYNFrUsaZDl8gXjOmWHIQQAAA==

Làm Sao Để Nhận Được Ân Điển Của Đức Chúa Trời?


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=11968983d5&mc_eid=UNIQID
Làm Sao Để Nhận Được Ân Điển Của Đức Chúa Trời?
Mục Sư Rick Warren

“Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13 BTT)

Thiên đàng sẽ là nơi diệu kỳ. Bạn sẽ đoàn tụ với những người mình yêu thương đã biết Chúa. Bạn sẽ nhận được phần thưởng cho đức tin của mình. Bạn sẽ được giao lại vai trò phục vụ mà bạn thích làm. Bạn sẽ được giải thoát khỏi đau đớn, phiền muộn, thất vọng, xấu hổ và tội lỗi.

Bạn sẽ vui mừng và dự yến tiệc cho đến đời đời.

Được sống đời đời trong Thiên đàng là một món quà miễn phí mà bạn không bao giờ phải bỏ công sức để được. Bạn chỉ có thể vào Thiên đàng bằng ân điển của Chúa. Đó là một thỏa thuận tốt nhất mà người ta có thể cho bạn.

Nhưng có một điều kiện. Kinh Thánh nói rằng: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13 BTT)

Muốn nhận được ân điển của Chúa, bạn phải kêu cầu Ngài. Bạn phải nhận ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời.

Nếu sáng mai bạn thấy một món quà trên bàn của bạn nhưng bạn để nguyên đó suốt cả năm tới vẫn gói kín không mở ra, thì như vậy sẽ khờ lắm. Một món quà sẽ không có giá trị gì trừ phi bạn thật sự nhận nó.

Món quà Đức Chúa Trời ban cho sự sống đời đời qua Chúa Jesus Christ cũng như vậy. Nó không có ý nghĩa gì trừ phi bạn nhận nó.

Và Đức Chúa Trời mong đợi để cho bạn món quà ân điển của Ngài. Kinh Thánh nói rằng: “Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi” (Ê-sai 30:18a).

Chúa không giận bạn. Ngài không từ chối bạn. Kinh Thánh nói rằng Ngài sẵn sàng và bằng lòng cho bạn ân điển của Ngài và một tương lai bảo đảm cho bạn ở Thiên đàng.

Bạn chỉ cần nhận ân điển của Ngài mà thôi!

Thảo luận

Suy nghĩ về một người nào đó trong cuộc sống của bạn cần nghe về tin mừng ân điển của Đức Chúa Trời. Theo bạn điều gì ngăn trở người này nhận món quà ân điển miễn phí của Chúa?

Còn bạn thì sao? Nếu bạn chưa bao giờ nhận ân điển của Đức Chúa Trời, điều gì đang ghìm giữ bạn lại?

Bạn nghĩ tại sao Chúa không phải nhận bất cứ người nào vào Thiên đàng mà không cần biết họ tin điều gì? Tại sao Ngài muốn bạn làm một điều gì về việc ấy trước khi bạn có một chỗ trong Thiên đàng?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh nói gì về việc xử lý tiền bạc trong hôn nhân?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Một tín đồ Đấng Christ còn trinh có thể / có nên kết hôn với người không còn trinh không?
"Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. " Thi-thiên 103:12
Kinh thánh nói gì về quan hệ tình dục trước hôn nhân?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2