View of the stony hills in morning mist. Dramatic mountain scene. Carpathian mountains, Ukraine, Europe. Landscape photography

Cách Sống Hạnh Phúc: Trở Nên Đáng Tin Cậy


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=8695c4b105&mc_eid=UNIQID
Cách Sống Hạnh Phúc: Trở Nên Đáng Tin Cậy
Mục Sư Rick Warren

“Sứ giả trung tín với người sai đi, Giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt; Vì người bổ sức linh hồn của chủ mình.” (Châm-ngôn 25:13 BTT)

Càng được nhiều người tin tưởng, bạn sẽ càng sống vui hơn. Nếu không ai tin tưởng bạn, bạn sẽ phải sống một cuộc đời buồn thảm.

Nếu bạn muốn sống vui, bạn phải là một người đáng được người khác tin cậy.

Phao-lô dùng Ti-mô-thê nêu lên thí dụ về điều này: “Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy.” (Phi-líp 2:22 BTT)

Sứ đồ Phao-lô đã nhìn thấy Ti-mô-thê trong mọi việc làm, trong mọi tình huống, và ông đã xem Ti-mô-thê là một người chân thật, đáng tin tưởng và đáng được tin cậy. Lời Kinh Thánh có thể được diễn giải như sau: “Bạn có biết Ti-mô-thê đã chứng tỏ mình là người như thế nào không?” Mọi người có biết bản chất con người thật của bạn ra sao không? Bạn đã chứng tỏ mình đáng được tin cậy như Ti-mô-thê không?

Mỗi khi bạn đến ngân hàng để vay tiền, ngân sẽ kiểm tra tín dụng của bạn. Họ muốn biết liệu bạn có đáng được tin cậy với tín dụng của bạn hay không. Bạn có trả hóa đơn đúng hạn không? Bạn có chứng từ đã giữ đúng lời hứa trả nợ trong quá khứ không? Bạn có trả nổi món nợ này không? Bạn có đáng tin không?

Vấn đề là, mọi người xung quanh bạn đang kiểm tra tín dụng cuộc sống của bạn trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời bạn. Họ muốn biết bạn có phải là người thật như bạn nói hay không. Bạn có phải là người thật việc thật? Bạn có thể hiện con người thật của mình không? Bạn đáng tin không?

Nếu bạn muốn vui vẻ trong các mối quan hệ và trong cuộc sống mình, bạn phải học cách sống để trở nên một người đáng được mọi người tin tưởng không.

Làm thế nào để bạn phát triển được tính chất đáng tin cậy?

Đầu tiên, bạn sống chính trực. Chính trực không có nghĩa là bạn là người hoàn hảo. Điều này có nghĩa là ngoài sao trong vậy. Bạn là người thật, việc thật, vì hành động của bạn đi đôi với lời nói của mình.

Châm-ngôn 25:13 chép: “Sứ giả trung tín với người sai đi, Giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt; Vì người bổ sức linh hồn của chủ mình.” (BTT) Bạn bè bạn có tin vào bạn như những điều bạn đã nói không?

Điều thứ hai, bạn giữ lời hứa.

Thi-thiên 15:4 chép: “Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết.” (BTT)

Điều này có nghĩa là bạn giữ lời hứa, ngay cả khi bạn nhận ra mình phải trả giá nhiều hơn bạn tưởng.

Học cách sống với sự chính trực và giữ lời hứa sẽ cho người khác thấy rằng bạn đáng được tin cậy và từ đó bạn sẽ sống vui hơn rất nhiều.

Thảo Luận

Theo bạn tại sao Kinh Thánh so sánh một người bạn đáng tin cậy giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt? Giá trị của một người bạn đáng tin cậy là gì?

Bạn có cho rằng mình là một người chính trực không? Tại sao có hay tại sao không?

Bằng những cách nào bạn sống khác nhau trong các tình huống khác nhau?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=8695c4b105&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=8695c4b105&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=8695c4b105&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.