Beautiful Nature Norway natural landscape.

Sứ Mạng Riêng Của Bạn


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=9f32562dfe&mc_eid=UNIQID
Sứ Mạng Riêng Của Bạn
Mục Sư Rick Warren

“Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời.” (Công vụ 20:24 BTT)

Đức Chúa Trời giao cho bạn một sứ mạng, và đó là sứ mạng chỉ có bạn mới có thể hoàn thành.

Không có gì quan trọng hơn sứ mạng này.

Việc quan trọng nhất trong đời bạn không phải là lập gia đình, tiết kiệm cho quỹ hưu bổng, du lịch, hoặc có nhiều thú vui. Điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm đó là hoàn thành sứ mạng của Chúa cho đời sống của mình. Nếu bạn không làm điều đó, Kinh Thánh nói rằng cuộc đời của bạn bị lãng phí.

Công vụ 20:24 chép rằng: “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời.” (BTT)

Chúa Jesus chết trên thập tự giá để đem lại cho bạn ân điển và cho bạn một sứ mạng. Một phần của sứ mạng đó là nói cho người khác về tin mừng của ân điển Đức Chúa Trời. Bạn đến với Chúa Jesus bởi đức tin vì một người nào đó đã nói cho bạn về Chúa Jesus. Bây giờ bạn sẽ nói cho ai?

Chúa Jesus chết cho mỗi một người trong cộng đồng của bạn và toàn thế giới. Đa số người ta sống cuộc đời dường như họ hoàn toàn không biết Chúa Jesus đã chết cho họ. Nếu những người đó sống và chết mà không hề biết Chúa Jesus đã làm gì cho họ, thì sự chết của Ngài là một sự uổng phí đối với người đó.

Vì Đức Chúa Trời quan tâm đến mỗi một người trên hành tinh, chúng ta cũng phải quan tâm. Vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển cho chúng ta khi Ngài cứu chúng ta, chúng ta phải nói cho người khác ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cho họ biết rằng họ cũng có thể có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời và một nơi ở vĩnh cửu trên Thiên đàng.

Đó là sứ mạng của chúng ta!

Thảo luận

Tại sao sứ mạng của Chúa cho đời sống bạn quan trọng đến như vậy?

Điều gì ngăn trở bạn chia sẻ Phúc âm với người khác?

Nói cho người khác biết về ân điển của Đức Chúa Trời không phải là sứ mạng duy nhất của đời sống bạn. Bạn nghĩ phần còn lại của sứ mạng là gì?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao Chúa ghét ly hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Có sai không khi một cặp vợ chồng quan hệ tình dục chỉ để thỏa mãn?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31